Yasemin YILDIZ

İşyeri Paket Sigorta Sorumlusu

Mobil ve WhatsApp
0555 994 7370

yaseminyildiz@senbayrak.com.tr

TEKLİF AL

İŞYERİ PAKET SİGORTASI

Tek sigortayla her şey teminat altında...
 • Yangın
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Yer kayması
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Kar ağırlığı
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Alternatif işyeri giderleri
 • Yangın-infilak mali sorumluluk
 • Komşuluk ve kiracı mali sorumluluk
 • Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti (kiracı ve mal sahibinin kira kaybı)
 • İş durması
 • Sel ve su baskını
 • Kara, hava, deniz taşıtları çarpması.
İşyerim Paket Sigortası'nın kapsamı, tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek genişletildi;

Taşınan Para, İşveren Mali Sorumluluk, Emniyeti Suistimal, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatları bu sigortada...

Ayrıca hırsızlık, sel, su baskını veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.

İşyerim Paket Sigortası'na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir sigortayla tam güvence sağlayabilirsiniz.