Deniz KOLUÇOLAK

Ferdi Kaza Sigortası Sorumlusu

Mobil ve WhatsApp
0507 765 10 09

denizkolucolak@senbayrak.com.tr

TEKLİF AL

FERDİ KAZA SİGOTASI

Teminat Kapsamı


Bu sigorta ile sigortalının sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alır. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Teminatlar
  • Kaza sonucu vefat
  • Kaza sonucu sürekli sakatlık
  • Kaza sonucu tedavi masrafları
  • Gündelik Tazminat
  • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması