Eylem BAYRAK

Diğer Sigorta Ürünlerimizin Sorumlusu

Mobil ve WhatsApp
0555 994 7369

eylembayrak@senbayrak.com.tr

TEKLİF AL

DİĞER SİGORTALARIMIZ

Mühendislik Sigortaları

Elektronik Cihaz

Sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Makine Kırılması
Sigortalı kıymetlerin deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

İnşaat Sigortaları

Sigortalı kıymetlerin inşaat sahasında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder..

Montaj Sigortaları

Sigortalı kıymetlerin montaj sahasında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Asansör Sorumluluk

Asansörle ilgili kazalar nedeniyle doğacak hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Nakliyat Sigortaları

Emtea Nakliyat Sigortası

Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar.

Tekne Sigortası

Sigortalı su araçları ve bunlarla i
lişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Tarım Sigortaları

Tarım Çrünleri Dolu

Dolu tanelerinin vuruşlarının sigortalı tarım ürünlerinin miktarında doğrudan yol açtığı eksilmeleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Sera Sigortası

Dolunun seraya ve seradaki ürünlere vereceği zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Sanat Eserleri Sigortası

Sanat eserleri sigortası stratejisi, sanat eserlerinin kendine özgü özellikleri esas alınarak ve sağlanan koruma ile ilgili belirli gerekliliklere dayanılarak hazırlanmıştır.