Funda OĞUZ

Mesleki Sorumluluk Sigortası Sorumlusu

Mobil ve WhatsApp
0555 994 7375

fundaoguz@senbayrak.com.tr

TEKLİF AL

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Çalışanlarınıza, müşterilerinize veya hastalarınıza ödeyeceğiniz tazminatlar için sigortanız Şenbayrak Sigorta’dan.

İşyerinizde başınıza gelebilecek bir kaza sonucu ödemekle yükümlü olduğunuz tazminatlar için sigorta yaptırarak zararınızı en aza indirebilirsiniz.


Kimler yaptırmalı?

İşyerinde çalışanları olan tüm iş sahipleri olabilecek aksiliklere karşı ödenecek tazminat vb. Masrafları güvence altına almak istediğinizde Şenbayrak Sigorta Mesleki Sorumluluk Sigortası’ndan faydalanabilir.

  • Doktorlar
  • Muhasebeciler
  • Mali Müşavirler
  • Mimarlar
  • Mühendisler


Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Mesleki Sorumluluk Sigortası, çeşitli meslek grubunda çalışanların mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.


Ana teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlardır.

  • Tedavi Masrafları(Kaza Başına)
  • Sakatlanma Ve Ölüm(Kaza Başına)
  • Maddi Zararlar (Kaza Başına)