Ferhat ARIK

Zorunlu Deprem Sigortası Sorumlusu

Mobil ve WhatsApp
0532 386 3197

ferhatarik@senbayrak.com.tr

TEKLİF AL

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Depremlerde oluşabilecek bina hasarlarınızı DASK güvence altına alıyor.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Teminatın Kapsamı Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;
  • Depremin
  • Deprem sonucu yangının
  • Deprem sonucu infilakın
  • Deprem sonucu yer kaymasının
Sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.