Deniz KOLUÇOLAK

Eczane Paket Sigortası Sorumlusu

Mobil ve WhatsApp
0507 765 10 09

denizkolucolak@senbayrak.com.tr

TEKLİF AL

ECZANE PAKET SİGORTASI

Eczanenizdeki tüm cihaz ve demirbaşlar, ilaç ve diğer ürünler, ilgili kurumdan tahsil için biriktirilen kupürler,
 • Hırsızlık,
 • Yangın,
 • Boruların patlaması, tıkanması sonucunda ortaya çıkabilecek su hasarları,
 • Sel ve su baskını,
 • Duman,
 • Fırtına,
 • Kara ve hava taşıtları çarpması,
 • Yer kayması,
 • Kar ağırlığı
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
 • Cam kırılması,
risklerine karşı, Eczanem Sigortası korumasında.

Üstelik,
 • İş yeriniz hasar nedeniyle bir süre için kullanılamaz hale gelirse geçici bir işyeri için yapacağınız masraflar,
 • Peşin ödenmiş kira kayıplarınız,
 • Enkazın temizlenmesi masrafları,
 • Yangın nedeniyle faaliyetinizdeki durmanın vereceği maddi kayıplar
 • Soğutucu cihazlarda bulunan ilaç ve kimyasalların arızadan kaynaklanan ısı kaybı sonucunda görecekleri zararlar,
 • Para taşımaları,
 • Yazar kasa dahil olmak üzere tüm elektronik cihazların arıza nedeniyle oluşabilecek onarım masrafları,
 • Eczanenizde çalışanların emniyeti suistimalleri ile birlikte...
Sorumluluklarınızı Unutmadık!
 • 3. şahıslara karşı
 • Komşu veya kiracı iseniz bina sahibine karşı
 • İşveren olarak çalışanlarınıza karşı
 • Mesleki hata ve ihmallerinizin zarar verdiği müşterilerinize karşı
hukuki sorumluluklarınızın ödenmesini gerekli kıldığı tazminatlar da teminat altında.