Yasemin YILDIZ

Bireysel Emeklilik (BES) Sigortası Sorumlusu

Mobil ve WhatsApp
0555 994 7370

yaseminyildiz@senbayrak.com.tr

TEKLİF AL

BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI  (BES)

Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamaların karşılanabilmesi için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı olmak üzere oluşturulan özel emeklilik sistemidir.

Bu kapsamda sistem, bireylerin tasarruf etmesini teşvik etmek, bu tasarrufları şeffaf bir biçimde güvence altına almak ve bireylerin istekleri doğrultusunda birikimlerinin en uygun metotlarla yönlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu tasarrufların, emeklilik hakkı kazanıldığında:

Sistem,

 

  • Maaş olarak,
  • Toplu para olarak,
  • Hem toplu para hem de maaş olarak,

ödenmesi imkanını sağlamaktadır.

Kısaca Bireysel Emeklilik,

  • Bireylerin yaşlılıklarında veya aktif çalışma yaşamlarının sonunda bir ek gelir sağlamaya yönelik,
  • Herkesin kendi birikimleri oranında gelir alacağı,
  • Kamunun gözetim ve denetiminde özel şirketler tarafından yapılan,
  • Gönüllü katılıma dayalı,
  • Kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı,

bir emeklilik sistemidir.